سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ بندپی

خاطره ی تلخی که ۶۲ ساله شد!

بازدیدها: 9 سالروز حادثه تلخ و غمبار زمین لرزه بزرگ سال 1336 که خاطره ی تلخ آن در اذهان مردم باقی مانده است. خاطره ی

دسته بندی موضوعی سایت