سایت بندپی Bandpay.ir

گیاهان دارویی

معرفی گیاه گالِش اَنگیر (انگور فرنگی)

بازدیدها: 14 سایت بندپی – گالِش اَنگیر (انگور فرنگی) با نام علمی لاتین (Gooseberry Plants (Ribes grossularia بوته بادوامی است که طول آن به دو متر

دسته بندی موضوعی سایت