سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

نشای برنج در شالیزارهای بندپی / گزارش تصویری

کشاورزان بندپی در دومین ماه از فصل بهار به کشت برنج در شالیزارهای خود می پردازند. گزارش تصویری سایت بندپی را از نشاکاری در شالیزارهای بندپی ببینید.

دسته بندی موضوعی سایت