سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ و فرهنگ

چنگل تیم کار ؛ کشت بهاری ییلاقی

بازدیدها: 7 چنگل تیم کار نوعی از کشت بهاری در ییلاق ها و ارتفاعات بندپی بوده است که امروزه نیز در سطح محدود رواج دارد.

دسته بندی موضوعی سایت