سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ و فرهنگ

کاروان سلامت در روستاهای بندپی شرقی

کاروان سلامت جمعیت هلال احمر استان مازندران و بابل و بندپی در روز شنبه 17 اسفند 92 در حومه روستاهای بنده بن (خرتوسی ،نسیه،خومکاه،زرزمه و..)

دسته بندی موضوعی سایت