سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ و فرهنگ

پیله گری ( پرورش سنتی کرم ابریشم )

بازدیدها: 39 پیله گری یا پرورش کرم ابریشم از مشاغل جانبی مردم روستاهای ایران است که امروزه با وجود شکل صنعتی اش، شکل سنتی آن

دسته بندی موضوعی سایت