سایت بندپی Bandpay.ir

معرفی

زندگی نامه پهلوان نامی بندپی حاج عیسی رمضانی

پهلوان حاج عیسی رمضانی، پیشکسوت کشتی لوچو مازندران و از افتخارات ورزشی منطقه بندپی است که ۵ بازوبند پهلوانی لوچوی کشور، دو مدال طلای پیشکسوتان جهان، نائب پهلوان مسابقات کشتی پهلوانی کشور در سال ۱۳۵۸ را در کارنامه ورزشی خود دارد.

ادامه مطلب
دسته بندی موضوعی سایت