سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ بندپی

وقف نامه حاجی شیخ موسی

بازدیدها: 89 متن وقف نامه حاجی شیخ موسی که به کوشش حاج محمد فیروزی در سال 1341 به خط مرحوم علی رمضانی نگارش شده است. +

دسته بندی موضوعی سایت