سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

سفر وزیر بهداشت به بندپی / گزارش تصویری

بازدیدها: 4 دکتر قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز پنج شنبه برای بازدید از مراکز درمانی و آغاز پروژه های مهم

دسته بندی موضوعی سایت