سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

واژگونی خودروی پراید در روستای کمانچوسر

شامگاه جمعه یک دستگاه خودروی سواری پراید در روستای کمانچوسر از ارتفاع حدود 2.5 متر که بر اثر رانش زمین ایجاد شده است به پایین جاده واژگون

دسته بندی موضوعی سایت