سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

واژگونی خودروی پراید در روستای کمانچوسر

بازدیدها: 1 شامگاه جمعه یک دستگاه خودروی سواری پراید در روستای کمانچوسر از ارتفاع حدود 2.5 متر که بر اثر رانش زمین ایجاد شده است به پایین

دسته بندی موضوعی سایت