سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای واش سره

واشسره روستایی سرسبز و بسیار زیباست که در ارتفاعات جنگلی دهستان فیروزجا بخش بندپی واقع شده است.معرفی روستای واش سره به همراه عکس های روستا را در

دسته بندی موضوعی سایت