سایت بندپی Bandpay.ir

آيين ها و آداب و رسوم

آخرین بازمانده‌ها / گزارش تصویری

بازدیدها: 17بیش از ۶ دهه این دستان می‌تراشند و می‌بافند؛ از گهواره و قاشق و لیوان چوبی گرفته تا جوراب و ساق بند و چادرشب

دسته بندی موضوعی سایت