سایت بندپی Bandpay.ir

**تصاوير بكر بندپی

هلس کوه (hales)

بازدیدها: 29 تصاویری از روستای ییلاقی هلس: اهالی روستای ییلاقی هلس دامداران بخش بندپی هستند که هرساله بعد از مراسم قرق شکنی به این روستا

دسته بندی موضوعی سایت