سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

افتتاح نمایندگی بهزیستی بندپی

بازدیدها: 1 در ششمین روز از هفته بهزیستی، با حضور مدیر کل سازمان بهزیستی استان مازندران، نمایندگی بهزیستی بندپی افتتاح شد / گزارش و گزارش تصویری

دسته بندی موضوعی سایت