سایت بندپی Bandpay.ir

آيين ها و آداب و رسوم

عیدانه (سری سوم)

گزارش تصویری از روزهای عید نوروز و برخی آیین ها و برنامه های نوروزی در منطقه بندپی (سری سوم)

آيين ها و آداب و رسوم

عیدانه بندپی – نمایشگاه صنایع دستی

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در منطقه بندپی که نشان دهنده فرهنگ بومی محلی منطقه می باشد در ایام عید نظر مسافران نوروزی را به خود

دسته بندی موضوعی سایت