سایت بندپی Bandpay.ir

آيين ها و آداب و رسوم

عیدانه (سری سوم)

بازدیدها: 1 گزارش تصویری از روزهای عید نوروز و برخی آیین ها و برنامه های نوروزی در منطقه بندپی (سری سوم)

آيين ها و آداب و رسوم

عیدانه بندپی – نمایشگاه صنایع دستی

بازدیدها: 1 برگزاری نمایشگاه صنایع دستی در منطقه بندپی که نشان دهنده فرهنگ بومی محلی منطقه می باشد در ایام عید نظر مسافران نوروزی را

دسته بندی موضوعی سایت