سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

نمایشگاه خیریه عکس ” تخته سیاه “

بازدیدها: 0 نمایشگاه خیریه عکس "تخته سیاه" از مجموعه عکسهای امیرعلی رزاقی جهت دریافت کمک برای تحصیل دانش آموزان مدرسه روستای محروم اسبو بندپی برگزار

دسته بندی موضوعی سایت