سایت بندپی Bandpay.ir

چند رسانه ای

مستند نان های محلی بندپی

نان های محلی بندپی عنوان مستندی است که در آن به معرفی انواع نان های محلی بندپی و روش های تهیه ی آن می پردازد.دانلود

دسته‌بندی نشده

نان های محلی بندپی – بخش اول

در منطقه ی بندپی از دیرباز انواع مختلف نان در روستاها و نقاط مختلف آن تهیه و مصرف می شده است. انواع نان و روش تهیه

دسته بندی موضوعی سایت