سایت بندپی Bandpay.ir

چند رسانه ای

مستند نان های محلی بندپی

بازدیدها: 2 نان های محلی بندپی عنوان مستندی است که در آن به معرفی انواع نان های محلی بندپی و روش های تهیه ی آن

دسته‌بندی نشده

نان های محلی بندپی – بخش اول

بازدیدها: 12 در منطقه ی بندپی از دیرباز انواع مختلف نان در روستاها و نقاط مختلف آن تهیه و مصرف می شده است. انواع نان و

دسته بندی موضوعی سایت