سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

برگزاری نخستین جشن مهر و امیر در مازندران

برای نخستین‌ بار در گستره سرزمین تبرستان،برای پاسداشت نام امیر پازواری و دیوان شعر او (کنزالاسرار) و تجلیل از امیری‌ پژوهان،مراسمی با عنوان «جشن مهر و امیر»

دسته بندی موضوعی سایت