سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

دکتر منوچهر ستوده درگذشت

بازدیدها: 0 دکتر منوچهر ستوده -ایران شناس برجسته و پژوهشگر مطرح تاریخ چند دهه ی اخیر ایران- شب گذشته در بیمارستان طالقانی چالوس درگذشت.

دسته بندی موضوعی سایت