سایت بندپی Bandpay.ir

تکیه عبدالحسین خانی مقریکلا - بخش بندپی غربی بابل
اماکن زیارتی بندپی

معرفی تکیه عبدالحسین خانی مقریکلا

بازدیدها: 46 تکیه عبدالحسین خانی مقریکلا یکی از آثار تاریخی و فرهنگی مهم منطقه بندپی است که همه ساله گردشگران زیادی برای بازدید از این

دسته بندی موضوعی سایت