سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای پوستکلا

بازدیدها: 40 روستای پوستکلا یکی از روستاهای بخش بندپی شرقی است که با آب و هوای معتدل و مرطوب در منطقه ی دشت و جلگه

دسته بندی موضوعی سایت