سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای لدار

لدار روستایی زیبا در بخش بندپی شرقی واقع در جنوب شهرستان بابل است. معرفی روستا به همراه عکسهای آن را در ادامه

ادامه مطلب
دسته بندی موضوعی سایت