سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای لدار

بازدیدها: 82 لدار روستایی زیبا در بخش بندپی شرقی واقع در جنوب شهرستان بابل است. معرفی روستا به همراه عکسهای آن را در ادامه نوشته مشاهده کنید.

دسته بندی موضوعی سایت