سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای پریجـا (فیروزجاه)

فیروزجاه :روستای فیروزجاه (پریجا) از روستاهای زیبا و بکر منطقه بندپی شرقی می باشد.نام این روستا شاید برگرفته از نام

ادامه مطلب
دسته بندی موضوعی سایت