سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای تشون

تشون یکی از روستاهای بخش بندپی شرقی است که در جوار روستاهای کتی سر، پوستکلا و تنهاکلا قرار گرفته است. معرفی این

ادامه مطلب
دسته بندی موضوعی سایت