سایت بندپی Bandpay.ir

اطلاعیه ها و خبرها

اهالی روستاهای کوهپایه سرا ، لی طالار و روستاهای اطراف کمتر صدای پای آب را می شنوند

گرچه مشکل کم آبی در گذشته مختص شهرها بوده است اما گویا این مشکل امروزه گریبان گیر روستاهای مازندران هم شده.مردم روستاهای کوهپایه سرا،لی طالار،لته،زرزمه،خومکاه

دسته بندی موضوعی سایت