سایت بندپی Bandpay.ir

آيين ها و آداب و رسوم

آیین دشوپزی در بندپی / گزارش تصویری

دشو یا دوشاب در طی فرآیندی دشوار و طولانی از شیره ی میوه ی درخت خرمالوی ریز وحشی تهیه می شود و با خواص درمانی اش،در موارد مختلفی

دسته بندی موضوعی سایت