سایت بندپی Bandpay.ir

معرفی

امیر سرلشکر شهید محمدباقر روحی

بازدیدها: 27 امیر سرلشکر محمدباقر روحی در فروردین ماه ۱۳۴۰ در روستای کاشیکلای بندپی شرقی به دنیا آمد و بعد از رشادت های فراوانش در جبهه های حق علیه باطل، در

دسته بندی موضوعی سایت