سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ و فرهنگ

نمدمالی ، هنری کهن اما فراموش شده

نمدمالی یکی از کهن ترین شیوه های فراهم سازی زیرانداز است که تاکنون شناخته شده است.گزارش و گزارش تصویری سایت بندپی را از تنها استاد بازمانده

دسته بندی موضوعی سایت