سایت بندپی Bandpay.ir

**عکس مکان های طبیعی بندپی

فیلبند , بهشتی بر فراز ابرها / گزارش تصویری

بازدیدها: 7 فیلبند روستایی از توابع بخش بندپی غربی شهرستان بابل در استان مازندران است که در ارتفاع حدود ۲۳۰۰متری از سطح دریا واقع شده

دسته بندی موضوعی سایت