سایت بندپی Bandpay.ir

آيين ها و آداب و رسوم

آیین های جشن باستانی 26 عیدما (بخش دوم)

بازدیدها: 22 قسمت دوم مقاله « 26  عیدما در باور مردم بندپی » ، آیین های جشن 26 عیدما می باشد که در سالیان نه چندان دور

آيين ها و آداب و رسوم

جشن آیینی 26 عیدما (عید مردگان) – (بخش اول)

بازدیدها: 40 26 عیدما (عید مردگان) روز پیروزی فریدون بر حاکم ظالم ضحاک ماردوش و یادآور پیروزی خیر بر شر که سالیان درازی است مردمان البرز برای

دسته بندی موضوعی سایت