سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای کاردیکلا

بازدیدها: 22 روستای کاردیکلا یکی از روستاهای دهستان خوشرود بخش بندپی غربی است.گزارش معرفی و عکسهای روستا را در ادامه مشاهده کنید.

دسته بندی موضوعی سایت