سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای چفت سر

چفت سر ؛ روستایی از توابع بخش بندپی شرقی در 23 کیلومتری جنوب شهرستان بابل است. در زبان محلی چفتِ سر به معنی «محل زندگی دامدار و

دسته بندی موضوعی سایت