سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای تورسو

بازدیدها: 25 تورسو از روستاهای جنگلی بندپی است که در مسیر جاده فیروزجاه و در فاصله 12 کیلومتری از شهر گلیا قرار گرفته است.محلی ها پیشینه نام

دسته بندی موضوعی سایت