سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای تشون

بازدیدها: 45 تشون یکی از روستاهای بخش بندپی شرقی است که در جوار روستاهای کتی سر، پوستکلا و تنهاکلا قرار گرفته است. معرفی این روستا و عکسهای

دسته بندی موضوعی سایت