سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای فیروزآباد

روستای فیروزآباد از توابع بخش بندپی در مجاورت روستاهای ادملا و نهه قرار گرفته است. معرفی روستا به همراه عکسهای روستا را در ادامه مطلب

دسته بندی موضوعی سایت