سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

شکار پرنده را به خاطرات بسپاریم / لطفا این متن را تا انتها بخوانید.

در مازندران به شکار گنجشک با نور چراغ در شب میچکاسو می‌گویند. گنجشک (و پرنده‌های دیگر مانند اَیا و تیکا) به خاطر نور شدیدی که روی او می‌افتد، همان جا می‌ماند و تکان نمی‌خورد و با دست می‌توان او را گرفت.

دسته بندی موضوعی سایت