سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ بندپی

21 آبان، آغاز به کار درمانگاه بندپی در سال 1328

شیوع تب راجعه در سال 1325 و نبود امکانات بهداشتی و درمانی، دور بودن و عدم دسترسی به مراکز درمانی، حاج محمد فیروزی را برآن داشت تا بیمارستانی را با هزینه ی خود، برای رفاه اهالی بندپی تأسیس کند. در تاریخ 1328/8/21 با حضور دکتر و پزشک­یار آلمانی به همراه تجهیزات پزشکی در گلیا، درمانگاه بندپی رسما آغاز به کار کرد.

ادامه مطلب
دسته بندی موضوعی سایت