سایت بندپی Bandpay.ir

آيين ها و آداب و رسوم

شال کِتِک کا یا بوردِ بوردِ کا / معرفی بازی + فیلم

« شال کتک کا » یا « بوردِ بوردِ کا » یکی از بازی های شیرین، پرطرفدار و پر هیجان روستاهای مازندران است که بیشتر در جشن های عروسی برگزار می شده است. برای انجام این بازی علاوه بر حضور افراد و فضای کوچکی برای نشستن، به وسیله ای که از آن به عنوان « کِتک » نام برده می شود و به عبارتی دیگر، شالوده اصلی و اساس این بازی شناخته می شود نیاز است.

دسته بندی موضوعی سایت