سایت بندپی Bandpay.ir

اماکن زیارتی بندپی

سقا خانه ی روستای شیاده

بازدیدها: 19 این سقاخانه در روستای شیاده واقع می باشد و در سایه ی بزرگی و شهرت  دیگر سقاخانه ی محل قرار گرفته است و

دسته بندی موضوعی سایت