سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

تعمیر سقف سقانفار روستای ییلاقی پایین شالینگچال با حفط هویت بومی

سقانفار منطقه ییلاقی پایین شالینگچال یکی از سقانفارهای زیبا و معروف بندپی است که در حدود صد سال پیش توسط طایفۀ مهرعلی تبار ساخته شد. این بنا بعد از ساخت سه بار تعمیر و مرمت شده است که آخرین تعمیر آن در دهه اول محرم امسال صورت گرفت و «لت» ها که پوسیده شده بودند، عوض شدند و سقفی چوبی بر سر آن توسط استادکاران بومی جایگزین شد.

دسته بندی موضوعی سایت