سایت بندپی Bandpay.ir

اطلاعیه ها و خبرها

خشم سجرو

بازدیدها: 26 رودخانه ی سجادرود (سجرو) بار دیگر خشم و قدرت خود را به رخ روستاهای اطرافش کشید…بر اثر باران شدیدی که چند روزه بی

دسته بندی موضوعی سایت