سایت بندپی Bandpay.ir

غذاهای محلی

سبزی بهاره الزیر در جنگل‌های بندپی

اَلِزیر گیاهی بهاره و نوعی سبزی وحشی و خودرو است که فقط در فصل #بهار می‌روید و سرشار از #کلسیم و انواع ویتامین‌های نافع بدن است.

دسته بندی موضوعی سایت