سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

سالن ورزشی چند منظوره شهر گلیا و نمایندگی اداره ورزش و جوانان در بندپی افتتاح شد / گزارش و گزارش تصویری

با حضور ریاست اداره ورزش و جوانان استان و برخی از مسئولین شهرستانی و منطقه ای، سالن ورزشی چند منظورۀ شهر گلیا ؛ پنج شنبه 29 مهرماه 1395  افتتاح شد. / گزارش و گزارش تصویری

دسته بندی موضوعی سایت