سایت بندپی Bandpay.ir

آيين های مذهبی و عزاداری ها

اطلاعیه برگزاری مراسم ویژه شب شام غریبان

اطلاعیه برگزاری مراسم ویژه شب شام غریبان امام حسین به همراه اجرای گروه تعزیه هیات حضرت علی اصغر(ع) در تکیه سیدالشهدا کوهپایه سرا + زمان و مکان

دسته بندی موضوعی سایت