سایت بندپی Bandpay.ir

زلزله

بازدیدها: 2 زلزله ای که امشب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ در ساعت ۲۰:۳۵ در بندپی و اطراف ان رخ داد دوباره خاطرات قدیمی را برای مردم این

دسته بندی موضوعی سایت