سایت بندپی Bandpay.ir

زلزله

زلزله ای که امشب مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ در ساعت ۲۰:۳۵ در بندپی و اطراف ان رخ داد دوباره خاطرات قدیمی را

ادامه مطلب
دسته بندی موضوعی سایت