سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ بندپی

خاطره ی تلخی که ۶۲ ساله شد!

سالروز حادثه تلخ و غمبار زمین لرزه بزرگ سال 1336 که خاطره ی تلخ آن در اذهان مردم باقی مانده است. خاطره ی تلخی که

دسته بندی موضوعی سایت