سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ بندپی

شرح زمین لرزه سال 1336 بندپی + عکس

بزرگترین حادثه غیر مترقبه 100 سال گذشته منطقه بندپی، حادثه ی مهیب و خسارت بار زمین لرزه ای است که در تاریخ 12 تیرماه 1336 در روستاهای

دسته بندی موضوعی سایت