سایت بندپی Bandpay.ir

روستاهای بندپی

روستای سنگرزه و انجلسی

روستای سنگرزه و انجلسی دو روستایی هستند که در حد فاصل بخش بابلکنار و بخش بندپی شرقی قرار دارند.معرفی و

ادامه مطلب
دسته بندی موضوعی سایت